JANUARY 2018 ISSUE

HAIRFLIP

ANUSHKA SHARMA

06--07-Hair-Flip-1
06--07-Hair-Flip-2

Hairline Braid

08-Hairline-Braid

Winter Makeup-Sultry Siren

24-25-Winter-Makeup-Sultry-Siren-1
24-25-Winter-Makeup-Sultry-Siren-2

Effective Hair Care in Winter

34-Winter-Hair-Care

Get-that-Look_Sonam-Kapoor

39-Get-that-Look_Sonam-Kapoor